Zaventem

Het gemeentebestuur streeft ernaar om bedrijventerreinen, handelaars, horeca, scholen en andere voorzieningen vlotter en veiliger bereikbaar te houden. Anderzijds ijvert het bestuur naar minder auto's in de dorpskernen en meer aandacht voor andere manieren van verplaatsing (te voet, met de fiets, openbaar vervoer).

Doortocht door het centrum van Zaventem

Het centrum van Zaventem wordt doorgesneden door de N262 (Grote Daalstraat, Parklaan, Van Dijcklaan, Vilvoordelaan) en krijgt heel wat sluipverkeer te slikken. Deze weg loopt langs het Kerkplein en langs de scholen in de Hoogstraat, Spoorwegstraat en Vilvoordelaan. We zoeken oplossingen om meer in te zetten op veiligheid voor schoolgaande jeugd, vlotte verplaatsing naar de handelskern en horeca mogelijk te maken, het sluipverkeer te beperken en het centrum algemeen verkeersluwer en veiliger te maken. 

Wat zijn jullie voorstellen om in centrum Zaventem het autoverkeer te verminderen en veiliger te maken?

 

Verkeersluwe woonwijken

We willen inzetten op verkeersluwe dorpskernen en woonwijken, waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Dat kan bijvoorbeeld onder meer door straten anders in te richten, de snelheid te verminderen, beperkte toegang,...

Wat zijn jullie voorstellen om de woonwijken in centrum Zaventem verkeersluwer en veiliger te maken?

 

Opwaardering van pleinen

De gemeente de komende jaren enkele centrale pleinen herinrichten, waaronder het Kerkplein. We willen hierbij rekening houden met jouw visie. Wat zijn jouw voorstellen om de inrichting te verbeteren? Denk hierbij ook aan de parkeerruimte, de straten eromheen, de voet-en fietspaden,...

Wat zijn jullie voorstellen om de inrichting van het Kerkplein aantrekkelijker te maken en/of het verkeer rond en het (wel of niet) parkeren op het plein te verbeteren? 

 

Andere suggesties

Jullie hadden nog andere realiseerbare voorstellen om de mobiliteit in centrum Zaventem te verbeteren?