Zaventem: Andere suggesties

Ontbrekende bewoners

Beschrijving

Er werd geen rekening gehouden met rolstoelgebruikers, scootmobiels, mensen met een rollator of kinderkoets, zoals gewoonlijk ! Het is dus voor mij bijzonder moeilijk deze enquête correct in te vullen. Om te beginnen zou bij wegenwerken kunnen voorzien worden in hellende vlakken bij oversteekplaatsen. Minder hoge borduren om de stoep op te rijden; bij een woning van een minder-valide voorzien in een hellend vlak om gemakkelijker toegang te hebben tot de woonst; de stoepen breed genoeg maken en niet her en der bloembakken of andere "garnituren" zetten (zoals niet-reglementaire terrassen) zodat er eindelijk plaats genoeg is voor iedereen; openbare gebouwen voorzien van een vriendelijke toegang voor minder mobiele mensen; degelijke verkeersborden die groter zijn dan het huidige soepbord van 30 km/uur. Zwaar verkeer weren uit de gemeente tijdens de schooluren. Steenokkerzeelstraat richting ZAVO beter inrichten voor fietsers en/of auto's, de 2 samen is levensgevaarlijk. Paar ideeën.