Sterrebeek: Andere suggesties

Alle 2 jaar een evaluatie van de mobiliteitsbastand om eventuele bijsturingen mogelijk te maken

Beschrijving