Sterrebeek: Andere suggesties

Er is geen openbaar vervoer van Sterrebeek naar Zaventem industriezone. Hierdoor moeten alle werknemers met de wagen komen! Hier moet een verbinding komen