Sterrebeek: Andere suggesties

Verkeersveiligheid rond GBS Sterrebeek.

Beschrijving

De verkeersveiligheid rondom GBS Sterrebeek laat te wensen over. Fout geparkeerde auto's, snel rijdende auto's, smalle tot onbestaande voetpaden rond de school, het ontbreken van veilige oversteekplaatsen en fietspaden,... Naast onveilige situaties zorgt de wirwar van auto's trouwens ook voor een ongezonde omgeving voor kinderen én buurtbewoners. Met een aantal mensen staken we meermaals de koppen bij elkaar en hebben we heel wat informatie verzameld en ideeën opgelijst om de schoolomgeving veiliger en meer leefbaar te maken. We denken vooral aan de invoering van een schoolstraat, het aanbrengen van opvallende wegmarkeringen (vb. Octopuspaal) die sensibiliseren en de schoolpoort meer zichtbaar maken, aanbrengen van extra zebrapaden, fietspaden,.. We lazen dat onze collega's van de VBS met dezelfde problematiek kampen. Ook wij stellen onze ideeën over veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit rondom de school heel graag aan jullie voor!