Sterrebeek: Andere suggesties

Veiligheid rond de VBS Sterrebeek

Beschrijving

De verkeerssituatie rond de Vrije Basisschool Sterrebeek is vaak verre van veilig. Uit een enquête van de VBS ouderraad onder de ouders blijkt dat veel mensen niet goed weten waar ze wel en niet mogen parkeren, anderen weten het wel maar houden zich er niet aan. Dit geeft een onveilige situatie voor onze kinderen. Uit onze enquête zijn ook een heleboel ideeën gekomen, waarover we graag in overleg willen gaan met jullie. Kunnen we meer mensen stimuleren om te voet te komen (bv door ‘een rij’ te organiseren), kunnen we duidelijker markeren wat wel en niet mag (bv markering ‘school’, arcering waar er niet mag geparkeerd worden, fietspad/zebrapad doortrekken over parking), kunnen we de doorstroming van auto’s verbeteren (bv Kiss & Ride strook tijdens piekmomenten), … We hopen hier samen over te kunnen brainstormen, zodat dat dit verder kan bekeken worden in de grotere plannen voor verkeer in en rond Sterrebeek. Samen veilig naar school, doe je mee?