Sterrebeek: Andere suggesties

Bijkomende wooneenheden = bijkomend verkeer

Beschrijving

De wegeninfrastructuur in ons dorp is qua capaciteit de laatste 100 jaar niet structureel veranderd. de breedte van de doorgangswegen is dus al lang niet meer aangepast aan het groot aantal bijkomende wooneenheden. Bij elke bouwvergunning staat vermeld ' er is geen bijkomende mobilteitsproblematiek te verwachten' hoewel al die bijkomende kleine en grote bouwwerven uiteindelijk resulteren in een groot aantal extra voertuigen op de weg. De laatste 5 jaar heeft de gemeente Zaventem 700 extra wooneenheden vergund op het grondgebied Sterrebeek. Dit zijn veelal kapitaalkrachtige inwoners met veelal 2 voertuigen; ruim 1000 extra voertuigen dagelijks op de weg. Geen bijkomende mobiliteitsproblemen? Bekijk dat toch eens in zijn geheel! Bovendien zijn die wijken meestal onstloten....naar steeds weer diezelfde Mechelsesteenweg.