Sterrebeek: Verkeersluwe woonwijken

Groot gevaar (vooral voor kleine kinderen)!: Hoek Mechelsesteenweg en Jules Selle-Kaerstraat (Voetpad = fietspad??)

Beschrijving