Nossegem: Verkeersluwe woonwijken

Bij alle (her)inrichting voorrang geven aan en voldoende financiële middelen voor veilige, afgeschermde fietsers- en voetgangerszones + voldoende onderhoud van deze zondes