Nossegem: Verkeersluwe woonwijken

1. Duidelijk officiële parkeerplaatsen aanduiden en controleren adhv boetes. 2. Bij nieuwe verkavelingen (Vb Lidl) 2.5 a 3 plaatsen per wooneenheid voorzien (gelet op huidige parkeerdruk)