Nossegem: Verkeersluwe woonwijken

Afsnijwegen

Beschrijving

Afsnijwegen in 2 doodlopende straten splitsen. Bv Guldendelle wordt gebruikt om af te snijden tussen Mechelse en Leuvensesteenweg. Sluit de Guldendelle halverwege af, en dan stopt het sluipverkeer en is de wijk weer veilig.