Nossegem: Verkeersluwe woonwijken

In onze woonwijk moet men op straat stappen doordat voetpaden moeilijk te betreden zijn (kiezels)