Sterrebeek

Het gemeentebestuur streeft ernaar om bedrijventerreinen, handelaars, horeca, scholen en andere voorzieningen vlotter en veiliger bereikbaar te houden. Anderzijds ijvert het bestuur naar minder auto's in de dorpskernen en meer aandacht voor andere manieren van verplaatsing (te voet, met de fiets, openbaar vervoer).

Doortocht door het centrum van Sterrebeek

Sterrebeek wordt doorgesneden door de Mechelsesteenweg (N227). Deze gewestweg heeft een verbindingsfunctie en verwerkt daardoor dagelijks heel wat verkeer. We zoeken oplossingen om meer in te zetten op verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer, het sluipverkeer te beperken en het centrum verkeersluwer en veiliger te maken. 

Wat zijn jullie voorstellen om in centrum Sterrebeek het autoverkeer te verminderen en veiliger te maken?

 

Verkeersluwe woonwijken

We willen inzetten op verkeersluwe dorpskernen en woonwijken, waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Dat kan bijvoorbeeld onder meer door straten anders in te richten, de snelheid te verminderen, beperkte toegang,...

Wat zijn jullie voorstellen om de woonwijken in Sterrebeek verkeersluwer en veiliger te maken?

 

Opwaardering van pleinen

De gemeente de komende jaren enkele centrale pleinen herinrichten, waaronder het Albert de Beusscherplein. We willen hierbij rekening houden met jouw visie. Wat zijn jouw voorstellen om de inrichting te verbeteren? Denk hierbij ook aan de parkeerruimte, de straten eromheen, de voet- en fietspaden, ....

Wat zijn jullie voorstellen om de inrichting van het Albert de Beusscherplein aantrekkelijker te maken en/of het verkeer rond en het (wel of niet) parkeren op de pleinen te verbeteren? 


 

Andere suggesties

Jullie hadden nog andere realiseerbare voorstellen om de mobiliteit in Sterrebeek te verbeteren?