Sint-Stevens-Woluwe

Het gemeentebestuur streeft ernaar om bedrijventerreinen, handelaars, horeca, scholen en andere voorzieningen vlotter en veiliger bereikbaar te houden. Anderzijds ijvert het bestuur naar minder auto's in de dorpskernen en meer aandacht voor andere manieren van verplaatsing (te voet, met de fiets, openbaar vervoer).

Doortocht door het centrum van Sint-Stevens-Woluwe

Sint-Stevens-Woluwe heeft te kampen met sluipverkeer van bestuurders die van de Woluwedal (R22) komen en het kruispunt van de R22 met de Leuvensesteenweg (N2) willen vermijden. We willen dit sluipverkeer verminderen. Het handelscentrum aan de Jozef Van Damstraat moet daarbij bereikbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld door straten anders in te richten, eenrichtingsstraten in te voeren of om te draaien, straten te knippen, alternatieve vervoerswijzen te promoten, parkings anders in te plannen...

Wat zijn jullie voorstellen om in centrum Sint-Stevens-Woluwe het autoverkeer te verminderen en veiliger te maken?

 

Verkeersluwe woonwijken

We willen inzetten op verkeersluwe dorpskernen en woonwijken, waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Dat kan bijvoorbeeld onder meer door straten anders in te richten, de snelheid te verminderen, beperkte toegang,...

Wat zijn jullie voorstellen om de woonwijken in Sint-Stevens-Woluwe verkeersluwer en veiliger te maken?

 

Opwaardering van pleinen

De gemeente de komende jaren enkele centrale pleinen herinrichten, waaronder het Rijmelgemplein. We willen hierbij rekening houden met jouw visie. Wat zijn jouw voorstellen om de inrichting te verbeteren? Denk hierbij ook aan de parkeerruimte, de straten eromheen, de voet- en fietspaden,...

Wat zijn jullie voorstellen om de inrichting van het Rijmelgemplein aantrekkelijker te maken en/of het verkeer rond en het (wel of niet) parkeren op de pleinen te verbeteren? 

Andere suggesties

Jullie hadden nog andere realiseerbare voorstellen om de mobiliteit in Sint-Stevens-Woluwe te verbeteren?