Samen leven

Samen leven. Hierrond planden we dit voorjaar met jullie in gesprek te gaan. Hoe doen we dit vandaag in Zaventem en hoe kunnen we zorgen dat we elkaar wat beter leren kennen? Hoe kunnen we meer dingen samen doen, over generaties, achtergronden, en buurten heen? Verbinding maken met elkaar, zorgen voor elkaar. Intern hebben we dit als volgt geformuleerd:
 
"Zaventem wordt binnen het domein samenleven geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zoals diversiteit en hoge drempels om deel te nemen aan activiteiten, waardoor we individualiseren en elkaar niet meer kennen. Het is nodig voor Zaventem om elkaar en de gemeente beter te leren kennen en samen dingen te beleven zodat we ons thuis voelen in de buurt en de ruimere gemeente.”

Samen leven in tijden van Corona 

Daarover planden we in mei met jullie aan tafel te gaan zitten om ideeën te genereren, plannen te maken... En toen kwam Corona. Plots zijn veel dingen meer zichtbaar, ook al zitten we net meer binnen. Hoe doen we dit nu dan, dit samen leven? Maken we nu net wél connectie met onze buur, met andere generaties? Hebben we nu tijd om te verbinden? Leren we hieruit lessen in wat we kunnen doen ook na de Corona-tijd, en wat zijn die dan?
 
We kunnen heel duidelijk niet face to face met jullie hierover praten dit voorjaar. We gaan onze live gesprekken dan ook verplaatsen naar begin 2021. Echter, net nu is het moment om goed te kijken naar wat dit samen leven met ons doet, en willen we toch het gesprek opstarten, maar dan online.

Wij willen jou horen

Hier zijn we dus, met ons nieuw platform om digitaal met jullie in gesprek te gaan. We willen vooral graag weten wat jullie nu al doen. Wat jullie willen gaan doen en wie jullie daarvoor nodig hebben. Laat het ons weten:
  1. Wat doe jij nu al om het samenleven te bevorderen? Welke acties of initiatieven neem je al?
  2. Wat kan jij doen om het samenleven te bevorderen? Welke ideeën of voorstellen heb je?
  3. Wat kan je vereniging doen om het samenleven te bevorderen? Welke acties kan je als sport-, jeugd- of cultuurverenging opzetten?
  4. Wat kan het lokale bestuur doen om het samenleven te bevorderen? Hoe kan de gemeente helpen?