Nossegem

Het gemeentebestuur streeft ernaar om bedrijventerreinen, handelaars, horeca, scholen en andere voorzieningen vlotter en veiliger bereikbaar te houden. Anderzijds ijvert het bestuur naar minder auto's in de dorpskernen en meer aandacht voor andere manieren van verplaatsing (te voet, met de fiets, openbaar vervoer).

Doortocht door het centrum van Nossegem (Leuvensesteenweg & Mechelsesteenweg)

Nossegem wordt doorgesneden door twee gewestwegen, de Leuvensesteenweg (N2) en de Mechelsesteenweg (N227). Deze gewestwegen hebben een verbindingsfunctie en verwerken daardoor dagelijks heel wat verkeer. We zoeken oplossingen om meer in te zetten op verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer, het sluipverkeer te beperken en het centrum verkeersluwer en veiliger te maken.

Wat zijn jullie voorstellen om in centrum Nossegem het autoverkeer te verminderen en veiliger te maken?

 

Verkeersluwe woonwijken

We willen inzetten op verkeersluwe dorpskernen en woonwijken, waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Dat kan bijvoorbeeld onder meer door straten anders in te richten, de snelheid te verminderen, beperkte toegang...

Wat zijn jullie voorstellen om de woonwijken in Nossegem verkeersluwer en veiliger te maken?

 

Andere suggesties?

Jullie hadden nog andere realiseerbare voorstellen om de mobiliteit in Nossegem te verbeteren.