Steenokkerzeelstraat als fietsstraat + parkeerterrein voor inwoners met bewonerskaart

De gemeente heeft beslist om de verkeerssituatie in de Steenokkerzeelstraat aan te passen in functie van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. De straat wordt heringericht als fietsstraat zodat ze als een veilige fietsroute kan dienen voor de schoolgaande jeugd en voor woon-werk verkeer.

Op straat parkeren zal niet meer toegestaan zijn tussen Zeven Tommen en de Landbouwstraat. Als compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen is er een nieuw parkeerterrein met 18 parkeerplaatsen, waarvan één plaats voor mindervaliden. De ingang ervan bevindt zich aan de Steenokkerzeelstraat tussen de nummers 30 en 40. Het parkeerterrein zal uitsluitend mogen gebruikt worden door inwoners met een bewonerskaart.

Lopend project