Eerste beslissingen na bevraging Mobiliteit

Heel wat inwoners gaven online, op papier en tijdens debatavonden hun mening over de mobiliteitsthema’s Snelheid, Circulatie, Schoolomgeving en Fietsroutenetwerk. De verwerking van al deze informatie gebeurde door een extern bureau.


Een volledige samenvatting van de resultaten vind je op www.zaventem.be/zaventem-aan-zet.

Er werd inmiddels beslist om de snel en relatief makkelijk uit te voeren aanpassingen (‘quick wins’ met brede consensus) zo snel mogelijk uit te voeren. Andere, meer complexe,
scenario’s die besproken werden tijdens het participatieproject worden verder uitgewerkt. De volgende 'quick wins' werden goedgekeurd.