Verlenging datum indienen vragenlijst mobiliteit

Door de annulatie van de debatsessies, hebben we beslist om de uiterste datum van het indienen van de ingevulde vragenlijsten te verlengen tot 31/12/21. Dit voor zowel de online als de papieren versie.

Laat ons dus zeker nog volop weten wat jullie van onze scenario's denken!