Fase 2 gaat in november van start. Jij bent opnieuw aan zet!

In 2020 besliste het gemeentebestuur de inwoners actief inspraak te geven bij het lokale mobiliteits- vraagstuk. Samen zorgen voor een bereikbare gemeente die ijvert voor verkeersluwe woon- en dorpskernen met meer veiligheid en voorrang voor de zwakke weggebruikers.

Jullie gaven eind 2020 jullie input over mobiliteit in Zaventem. Deze ideeën en suggesties zijn ondertussen grondig geanalyseerd. Een aantal kleinere eenduidige voorstellen hebben we al meteen (of in proefopstelling) uitgevoerd. Voor de iets meer ingrijpende aanpassingen hebben we concrete voorstellen (scenario’s) uitgewerkt.

Fase 2

We hebben vanaf november uw hulp en inzet nodig om samen een aantal beslissingen te kunnen nemen. U beslist mee wat er verder precies uitgevoerd zal worden!

Op dit platform ontdek je binnenkort per deelgemeente verschillende scenario's.

De opmerkingen en suggesties die jullie op deze voorgestelde scenario’s geven, zullen zorgvuldig geëvalueerd worden om definitieve oplossingen uit te werken. 

Er staat dus nog niets helemaal vast. We baseren ons op jullie inbreng. Bijsturing van een voorgestelde oplossing kan. Het kan ook een combinatie van nieuwe ideeën zijn die zorgt voor een nieuw realistisch scenario.