Schoolomgeving in Sint-Stevens-Woluwe

School – Leuvensesteenweg

Door de ligging aan de Leuvensesteenweg, is het inrichten van een veilige schoolomgeving geen evidente zaak. Bovendien worden hier verhoudingsgewijs meer kinderen met de auto naar school gebracht. Dit veroorzaakt regelmatig onveilige situaties op de parking van de gemeentelijke sporthal. Het is dus belangrijk om de nabije schoolomgeving veiliger te maken en het autoverkeer in goede banen te leiden.

Er wordt voorgesteld om een deel van de weg langs de parking in te richten als Schoolstraat. Dit laat toe om vanuit de Tramstraat een veilige schoolroute te creëren. Het deel van de parking dat onbereikbaar wordt omwille van de Schoolstraat kan gebruikt worden door de leerkrachten (op voorwaarde dat zij aankomen voor het afsluiten als Schoolstraat). 

Het overblijvende deel van de parking kan als Kiss & Ride parking fungeren. Om de verkeerschaos te verminderen wordt voorgesteld om beperkt éénrichtingsverkeer in te voeren van de Leuvensesteenweg tot aan de Tramstraat, d.w.z. dat mensen enkel via de Leuvensesteenweg de parking kunnen oprijden en deze enkel kunnen verlaten via de Tramstraat.

Volgende aanpassingen worden voorgesteld om de schoolroutes voor fietsers en voetgangers veiliger te maken:

  • Breed voetpad dat vanaf de Leuvensesteenweg duidelijk naar de schoolpoort leidt 
  • Breed voetpad dat vanaf de Tramstraat duidelijk naar de schoolpoort leidt
  • Schoolroute vanuit Eversestraat

Een aantal flankerende maatregelen worden voorgesteld als ondersteuning:

  • Beperkt éénrichtingsverkeer vanuit Leuvensesteenweg tot aan Tramstraat bij begin en einde van de schooltijd
  • Haaks parkeren (loodrecht op de rijbaan) veranderen naar langs parkeren (evenwijdig aan de rijbaan) aan de ingang parking via Leuvensesteenweg
  • Gebruik van voetwegje langs Snuifmolen
  • Gemachtigde opzichters aan de knelpunten

Lees alle thema's in Sint-Stevens-Woluwe