Verkeerscirculatie in Sint-Stevens-Woluwe

Circulatiemaatregelen bepalen de verkeersstroom en ontmoedigen sluipverkeer. Dit kan met éénrichtingsstraten en knips.

Circulatie - Centrum

Er bestaat hier geen ideale oplossing om het sluipverkeer te verhinderen. We zien wel mogelijkheden om aan de hand van aangepaste circulatiemaatregelen het doorrijden door het centrum van Sint-Stevens-Woluwe veiliger te laten verlopen.

Volgende maatregelen worden voorgesteld: 

 • Eénrichtingsverkeer in de Jozef Van Damstraat tussen Rijmelgem en de Borrestraat in de richting van de N2. 
 • Het éénrichtingsverkeer in de Sint-Stefaansstraat wordt verlengd tot aan Woluweveld.
 • De Veste wordt een éénrichtingsstraat in de richting van de N2. 
 • De Voordestraat wordt opnieuw opengesteld voor tweerichtingsverkeer.
 • De Sint-Stefaansstraat krijgt voorrang aan het kruispunt met de Elie Aubinaustraat om het sluipverkeer via Bosstraat – Tiendeschuurveld – Elie Aubinaustraat te ontmoedigen.
 • Leveringen aan het winkelcentrum worden enkel toegelaten binnen een bepaald tijdsvenster.

Deze maatregelen bieden een aantal concrete voordelen op het vlak van veiligheid en circulatie: 

 • Door het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Jozef Van Damstraat en Sint-Stefaansstraat wordt het kruisen van auto’s vermeden op de gevaarlijkste locaties. 
 • Het verkeer aan het kruispunt van Rijmelgem met de Jozef Van Damstraat in de richting van het winkelcentrum verloopt veiliger. 
 • De vrachtwagens die het winkelcentrum bevoorraden kunnen enkel nog een vastgelegde route volgen (inrijden via R22, uitrijden via N2). De uitrit van het winkelcentrum dient dan aangepast te worden om het uitrijden richting N2 mogelijk te maken.
 • De bewoners van Kasteelgaarde kunnen zonder omrijden van en naar de N2 rijden. 
 • De omrijtijd voor de inwoners is minimaal.

Circulatie - Tiendeschuurveld & Lange Wagenstraat

Tiendeschuurveld wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en voetgangers. Bovendien is de straat te smal om gemotoriseerd verkeer toe te laten in 2 richtingen. Daarom wordt het beperkt éénrichtingsverkeer er uitgebreid. Tussen de Lange Wagenstraat en de Elie Aubinaustraat is er reeds éénrichtingsverkeer in de richting van Elie Aubinaustraat. Dit wordt aangevuld met éénrichtingsverkeer tussen de Lange Wagenstraat en de Eversestraat in de richting van de Eversestraat.

Bovendien wordt Tiendeschuurveld ingericht als een fietsstraat tussen de Elie Aubinaustraat en de Eversestraat.

Deze maatregelen zijn goedgekeurd door het College en worden als proefopstelling uitgevoerd.

Lees alle thema's in Sint-Stevens-Woluwe