Fietsroutenetwerk in Nossegem en Groot-Zaventem

We zetten verder in op de uitbreiding van fietspaden en fietssnelwegen. Het is de bedoeling om alle fietspaden met elkaar te verbinden en zo op termijn een veilig en gesloten fietsroutenetwerk te realiseren.

Het fietsroutenetwerk bestaat uit verschillende lagen. Het lokale niveau met de Zaventemse kerngebieden en deelgemeenten sluit aan op het regionale netwerk. Bijkomend zijn er de fietssnelwegen die het makkelijker maken om ook nog grotere afstanden per fiets te overbruggen.

De focus in Zaventem aan Zet zijn de verdere uitbouw van de lokale fietsroutes die moeten zorgen voor het fijnmazig karakter van het netwerk. 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van het wensbeeld van het volledige fietsroutenetwerk voor Zaventem (lokale fietsroutes in het oranje).

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

 

Ingezoomd op Nossegem stellen we volgende routes voor om het fietsroutenetwerk verder uit te bouwen en de missing links op te lossen:

  • Het fietspad langs de Weiveldlaan wordt verlengd tot aan de Oude Baan (deze werken zijn reeds ingepland).
  • Het bedrijventerrein Zaventem-Zuid krijgt volwaardige fietspaden in de Hoge Wei, Hermesstraat en Mercuriusstraat.
  • We creëren vanuit het centrum van Nossegem aantakroutes naar de F3-fietssnelweg, richting Zaventem via de Weynboslaan en Onze-Lieve-Vrouwekapel en richting Kortenberg via Guldendelle, Molenweg en Walenstraat.
  • We maken een noord-zuid fietsroute via de Sint-Lambertusstraat, de Burggrachtstraat en de Mercuriusstraat die het station van Nossegem verbindt met het bedrijventerrein Zaventem-Zuid tot aan de Weiveldlaan.
  • Tenslotte wordt de route via de Pachthofstraat en Namenstraat voorgesteld als fietsroute richting schoolomgeving om zo de woonwijk ten oosten van de Mechelsesteenweg te ontsluiten.

Lees alle thema's in Nossegem