Schoolomgevingen in Nossegem

School – Burggrachtstraat – scenario 1

Er wordt geen Schoolstraat ingericht omwille van een beperkte vraag via Zaventem aan Zet. 

Er worden wel enkele bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid van de schoolroutes te verbeteren. Zo wordt voorgesteld om een veilige oversteekplaats in te richten aan de Mechelsesteenweg, bvb. door het plaatsen van verkeerslichten met drukknop. Daarenboven worden in heel de omgeving extra zebrapaden geplaatst.
Aan de P&R parking aan de schoolpoort in de Burggrachtstraat wordt toezicht voorzien.

School – Burggrachtstraat – scenario 2

De Pachthofstraat wordt volledig ingericht als Schoolstraat. Hierdoor kan een veilige schoolroute gecreëerd worden vanuit de Burggrachtstraat en de Namenstraat. Het doodlopende gedeelte van de Pachthofstraat is nu reeds verkeersvrij. De toegang tot de fietsstalling bevindt zich aan deze veilige kant van de school.
De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

De P&R parking aan de schoolpoort in de Burggrachtstraat blijft behouden. 

De mogelijkheden om veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers te creëren blijven in dit scenario beperkt.

School – Burggrachtstraat – scenario 3

De Pachthofstraat wordt volledig ingericht als Schoolstraat. Hierdoor kan een veilige schoolroute gecreëerd worden vanuit de Burggrachtstraat en de Namenstraat. Het doodlopende gedeelte van de Pachthofstraat is nu reeds verkeersvrij. De toegang tot de fietsstalling bevindt zich aan deze veilige kant van de school.
Daarnaast wordt de Burggrachtstraat tot aan de Kersenbergstraat ingericht als Schoolstraat. Hierdoor kan er een veilige noord-zuid schoolroute gecreëerd vanaf Driesplein.
De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komt de parking aan het Driesplein in aanmerking als K&R parking. Deze bevindt zich op 300 m afstand van de school.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers ingericht:

  • vanuit het oosten en het westen: via de Joseph D’Hondtstraat, de Namenstraat (waar parkeren enkel aan één kant wordt toegelaten zodat er voldoende plaats is) en de Pachthofstraat;
  • vanuit het noorden en het zuiden: via de Burggrachtstraat.

Lees alle thema's in Nossegem