Fietsroutenetwerk in Zaventem en Groot-Zaventem

We zetten verder in op de uitbreiding van fietspaden en fietssnelwegen. Het is de bedoeling om alle fietspaden met elkaar te verbinden en zo op termijn een veilig en gesloten fietsroutenetwerk te realiseren.

Het fietsroutenetwerk bestaat uit verschillende lagen. Het lokale niveau met de Zaventemse kerngebieden en deelgemeenten sluit aan op het regionale netwerk. Bijkomend zijn er de fietssnelwegen die het makkelijker maken om ook nog grotere afstanden per fiets te overbruggen.

De focus in Zaventem aan Zet zijn de verdere uitbouw van de lokale fietsroutes die moeten zorgen voor het fijnmazig karakter van het netwerk. 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van het wensbeeld van het volledige fietsroutenetwerk voor Zaventem (lokale fietsroutes in het oranje).

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

 

Ingezoomd op Zaventem stellen we volgende routes voor om het fietsroutenetwerk verder uit te bouwen en de missing links op te lossen:

We creëren noord-zuid fietsverbindingen in Zaventem die een rustiger en veiliger alternatief bieden voor de drukke as Van Dijcklaan – Parklaan:

  • Een fietsroute via de Steenokkerzeelstraat, Imbroekstraat en Sterrebeekstraat 
  • Een fietsroute via de Diegemstraat, de Selliersstraat en de Kleine Daalstraat

Een fietspad langs de Kouterlaan en Ter Merenlaan - Konijnenstraat zorgt voor veilige fietsassen in de Kouterwijk.

Daarnaast worden enkele routes voorgesteld die de verschillende noord-zuid fietsverbindingen met elkaar verbinden en zo een rasterwerk vormen. We denken dan aan: 

  • Watertorenlaan
  • Groenstraat
  • Desmedtstraat
  • Borreveldlaan
  • Hoogstraat (tussen de Parklaan en de Imbroekstraat)
  • Marktstraat - Nossegemstraat

Lees alle thema's in Zaventem