Schoolomgevingen in Zaventem

Schoolomgeving – Desmedtstraat en Groenstraat – scenario 1

De Diegemstraat wordt ingericht als Schoolstraat tussen de Groenstraat en Hoekplein. De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers gecreëerd, al dan niet met een afgescheiden fietspad of ingericht als fietsstraat. Volgende schoolroutes voor fietsers worden voorgesteld:

 • vanuit de Steenokkerzeelstraat via de Watertorenlaan en via de Groenstraat; 
 • Vanuit de Olmenstraat via de Desmedtstraat.

Meer gedetailleerde informatie over de fietsroutes is terug te vinden onder het thema ‘Fietsroutenetwerk’.

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komen de volgende parkings in aanmerking als K&R parking: 

 • Quitmannparking station
 • Parking aan Groenveld
 • Parking Hoekplein

Schoolomgeving – Desmedtstraat en Groenstraat – scenario 2

Volgende straten worden ingericht als Schoolstraat:

 • Diegemstraat tussen de Groenstraat en de Desmedtstraat 
 • Groenstraat tussen de Vilvoordelaan en de Diegemstraat.

De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Door de uitbreiding van de Schoolstraat grenst de parking aan Groenveld aan de Schoolstraat en kan de fietsroute via de Groenstraat optimaal fungeren als veilige fietsroute.

De P&R parkings van scenario 1 blijven van toepassing. De parking aan Groenveld grenst nu echter aan een Schoolstraat zodat kinderen van daaruit veilig te voet of met de fiets naar school kunnen.

Schoolomgeving – Spoorwegstraat en Hoogstraat– scenario 1

Er worden geen Schoolstraten ingericht, maar er wordt gezorgd voor een veilig afgeschermd fietspad in de Spoorwegstraat en de Hoogstraat.

Schoolomgeving – Spoorwegstraat en Hoogstraat– scenario 2

Volgende straten worden ingericht als Schoolstraat:

 • Imbroekstraat tussen de Hoogstraat en de Nossegemstraat. 

Hiermee wordt verkeerschaos van aankomende en vertrekkende auto’s in de Imbroekstraat vermeden. De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Er wordt tevens gezorgd voor een veilig afgeschermd fietspad in de Spoorwegstraat en de Hoogstraat.

Schoolomgeving – Spoorwegstraat en Hoogstraat– scenario 3

Volgende straten worden ingericht als Schoolstraat:

 • Spoorwegstraat tussen de Parklaan en de Imbroekstraat
 • Hoogstraat tussen de Parklaan en Zeven Tommen
 • Imbroekstraat tussen de Hoogstraat en de Sterrebeekstraat

Hiermee maken we de hele schoolomgeving autovrij en veilig voor de schoolgaande jeugd. De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Bovendien wordt het hierdoor gemakkelijker om veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers in te richten: 

 • vanuit het noorden via de Steenokkerzeelstraat
 • vanuit het oosten via Zeven Tommen
 • vanuit het zuiden via de Imbroekstraat en via de Kleine Daalstraat, de Sellierstraat en de Spoorwegstraat
 • vanuit het westen via de Spoorwegstraat en de Hoogstraat

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komt de parking op het Kerkplein in aanmerking als K&R parking. Het Kerkplein bevindt zich op korte afstand van de scholen.

Schoolomgeving – Sterrebeekstraat

Er wordt geen Schoolstraat ingericht omdat dit niet essentieel wordt geacht voor een middelbare school. Er wordt wel ingezet op circulatiemaatregelen in de woonwijk Kouter om het sluipverkeer via de Bisschop Van Gamerenlaan te verhinderen.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers ingericht: 

 • vanuit het noorden via de Kouterlaan
 • vanuit het westen via de Ter Merenlaan en Konijnenstraat

Schoolomgeving – Heidestraat

Door zijn ligging aan de rotonde met Steenokkerzeelstraat, Vilvoordelaan en Olmenlaan is de inrichting van een Schoolstraat niet evident. Er wordt daarom voorgesteld om hier geen Schoolstraat in te richten.

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te verbeteren worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komt de parking ten zuiden van de rotonde (Vilvoordelaan) in aanmerking als K&R parking. Deze bevindt zich op minder dan 100 m afstand van de school.

Daarnaast zal er vooral aandacht besteed worden aan ondersteunende maatregelen om mogelijke conflictpunten veiliger te maken. Mogelijke maatregelen zijn het beveiligen van de oversteekplaatsen aan de rotonde, bvb door een gemachtigd opzichter bij het begin en het einde van de schooltijd.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers ingericht: 

 • via de Steenokkerzeelstraat, de Borreveldlaan, de Heidestraat en de Groenstraat;
 • De kruisingen van Borreveldlaan met Steenokkerzeelstraat en Desmedtstraat met Olmenstraat moeten veiliger gemaakt worden voor fietsers om deze routes optimaal te laten fungeren als fietsroutes.

Lees alle thema's in Zaventem