Verkeerscirculatie in Zaventem

Circulatiemaatregelen bepalen de verkeersstroom en ontmoedigen sluipverkeer. Dit kan met éénrichtingsstraten en knips.

Circulatie – Kerkplein – scenario 1

Voorgestelde maatregelen: 

  • éénrichtingsverkeer naar het noorden aan de ene kant van het plein (tweerichtingsverkeer enkel toegestaan voor bussen van De Lijn)
  • éénrichtingsverkeer naar het zuiden aan de andere kant van het plein.

Het doorgaand verkeer door het centrum van Zaventem wordt hierdoor vertraagd en ontmoedigd.

Circulatie – Kerkplein – scenario 2

Voorgestelde maatregelen: 

  • versmald wegbeeld met tweerichtingsverkeer aan de oostelijke kant van het Kerkplein

Mits een correcte uitvoering kan het doorgaand verkeer door het centrum van Zaventem hierdoor vertraagd en ontmoedigd worden. Daarnaast biedt dit scenario meer mogelijkheden bij de geplande herinrichting van het Kerkplein.

Circulatie – Hoogstraat

Voorgestelde maatregelen:

  • beperkt éénrichtingsverkeer in de Hoogstraat tussen de Selliersstraat en de Stationsstraat in de richting van het Kerkplein

Hiermee wordt het sluipverkeer vanuit het Kerkplein via de Hoogstraat richting Hector Henneaulaan tegengegaan.

Circulatie – Marktstraat

Voorgestelde maatregelen:

  • beperkt éénrichtingsverkeer in de Marktstraat in de richting van het Kerkplein

Deze maatregel past binnen de geplande herinrichting van de Nossegemstraat en Marktstraat.

Circulatie – Kleine Daalstraat – scenario 1

Voorgestelde maatregelen:

  • beperkt éénrichtingsverkeer in de Kleine Daalstraat tussen Bloemenveld en Molenbergdreef. 

Het sluipverkeer vanuit Hector Henneaulaan richting Grote Daalstraat wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.

Circulatie – Kleine Daalstraat – scenario 2

Voorgestelde maatregelen:

  • Knip in de Kleine Daalstraat tussen Bloemenveld en Molenbergdreef. Vanuit Bloemenveld kan men niet meer rechtstreeks naar de Hector Henneaulaan rijden.

Het sluipverkeer tussen Hector Henneaulaan en Grote Daalstraat via Kleine Daalstraat wordt hierdoor in beide richtingen onmogelijk gemaakt.

Circulatie – Kruispunt Parklaan met Hector Henneaulaan

Voorgestelde maatregelen:

  • Het verkeer komende van het Kerkplein kan enkel zijn weg vervolgen richting Grote Daalstraat of richting R0 via de Hector Henneaulaan. 
  • Het verkeer komende van de Sterrebeekstraat moet verplicht naar rechts richting Kerkplein.

Hiermee beogen we een vlottere doorstroming aan het kruispunt van de Parklaan met de Hector Henneaulaan. 

Circulatie – Kouterwijk

Kern van de circulatie is de knip aan de rotonde Ter Merenlaan / Kouterlaan zodat het verkeer komende van de Ter Merenlaan (oostelijke kant van rotonde) enkel naar de Kouterlaan kan richting zuiden en het verkeer komende van de Ter Merenlaan (westelijke kant van rotonde) enkel naar de Kouterlaan kan richting noorden. Daarnaast wordt een knip geplaatst in de J. B. Devlemincklaan tussen Weerstandslaan en Vuurkruisenlaan en in de Werkmansstraat. 

Met deze circulatiemaatregelen kunnen we sluipverkeer in grote mate ontmoedigen terwijl de omrijtijd voor de inwoners beperkt blijft.

Lees alle thema's in Zaventem