Schoolomgeving in Sterrebeek

School - Kerkdries - scenario 1

Volgende straten worden ingericht als Schoolstraat:

 • Derscheidlaan tussen Kleine Geeststraat & Mechelsesteenweg
 • Sellekaertsstraat
 • Leeuwerikenlaan en Sijsjeslaan (vanaf Mezenhof) tot aan Derscheidlaan

De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers gecreëerd, al dan niet met een afgescheiden fietspad of ingericht als fietsstraat. Volgende schoolroutes voor fietsers worden voorgesteld:

 • Zavelstraat – Kerkdries (met conflictpunten)
 • Schapenweg – Dorp – Kerkdries (met conflictpunten)
 • Kleine Geeststraat – Kerkdries
 • Nieuwstraat

Meer gedetailleerde informatie over de fietsroutes is terug te vinden onder het thema ‘Fietsroutenetwerk’.

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komen de volgende parkings in aanmerking als K&R parking:

 • Parking Kerkdries (bereikbaar vanuit Dorp)
 • Parking Dorp aan voetbal 
 • Parking Tramlaan aan voetbal (doorgang voetgangers naast kantine)

In dit scenario wordt er in beperkte mate een oplossing geboden voor de parkeerschaos aan Kerkdries bij begin en einde van de schooltijd (éénrichtingsverkeer aan Kerkdries). Flankerende maatregelen zijn nodig om autoverkeer en fietsverkeer veilig naast elkaar te laten verlopen.

School - Kerkdries - scenario 2


In dit meer ambitieuze scenario wordt een ruimere omgeving van de school ingericht als Schoolstraat. Meer in het bijzonder wordt Kerkdries een Schoolstraat zodat de parking Kerkdries afgesloten is bij het begin en einde van de schooltijd. Dit verhoogt het potentieel van de veilige fietsroutes die we wensen te creëren.

Volgende straten worden Schoolstraat:

 • Derscheidlaan tussen Kleine Geeststraat en Mechelsesteenweg
 • Sellekaertsstraat
 • vanaf kruispunt Sijsjeslaan met Mezenhof tot aan Derscheidlaan
 • Kerkdries 
 • Kleine Geeststraat tot Sijsjeslaan

De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Er worden veilige schoolroutes voor fietsers gecreëerd, al dan niet met een afgescheiden fietspad of ingericht als fietsstraat. Volgende schoolroutes voor fietsers worden voorgesteld:

 • Zavelstraat – Kerkdries (bv. tweerichtingsfietspad Zavelstraat aan de kant van Zeenstraat)
 • Schapenweg – Dorp – Kerkdries
 • Kleine Geeststraat – Kerkdries
 • Nieuwstraat

Meer gedetailleerde informatie over de fietsroutes is terug te vinden onder het thema ‘Fietsroutenetwerk’.

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de mensen die toch met de auto komen, komt Parking Dorp aan voetbal in aanmerking als K&R parking.

In dit scenario moet er rekening gehouden worden met de wekelijkse markt op Kerkdries.

School - Schapenweg - scenario 1

In een eerste scenario wordt enkel de Schapenweg tussen de Mechelsesteenweg en de Taymansstraat ingericht als Schoolstraat.

De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

Omwille van de nog steeds overheersende aanwezigheid van auto’s in Walenhof en Taymansstraat biedt dit scenario maar een beperkte mogelijkheid tot het uitstippelen van veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers. Volgende schoolroute voor fietsers wordt weerhouden in dit scenario:

 • Vanuit noorden: Zavelstraat – Dorp aansluitend op Schoolstraat Schapenweg

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners
aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de
mensen die toch met de auto komen, komen de volgende parkings in aanmerking
als K&R parking:

 • Parking De Maalderij in Walenhof
 • Parking Kerkdries of Parking Dorp voetbal

In dit scenario wordt er maar in beperkte mate een oplossing geboden voor de verkeers- en parkeerschaos in Walenhof en aan de parking De Maalderij bij begin en einde van de schooltijd. De vrees bestaat dat de knelpunten aan parking De Maalderij en Walenhof blijven bestaan, namelijk overlast van auto’s op zoek naar een parkeerplaats, foutief parkeren, rijden op het voetpad, geen veilige oplossing voor fietsers en voetgangers.

De voorgestelde flankerende maatregelen bieden een gedeeltelijke oplossing voor
de problematiek in de schoolomgeving:

 • Parkeerverbod in Taymansstraat tussen Waalsestraat en Walenhof om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken
 • Eénrichtingsverkeer in Schapenweg vanaf de Jagersstraat in de richting van de Mechelsesteenweg (wanneer de Schapenweg niet afgesloten is als Schoolstraat)
 • Eénrichtingsverkeer in Dorp – Zavelstraat vanuit de Mechelsesteenweg tot aan de kruising Zeenstraat. Hierdoor kan het sluipverkeer vanuit Tramlaan maximaal vermeden worden en kan tevens een veilige schoolroute gecreëerd worden.

School - Schapenweg - scenario 2

In dit scenario worden de Schapenweg tussen de Mechelsesteenweg en de Jagersstraat, Walenhof en Taymansstraat ingericht als Schoolstraat.

De Schoolstraat is enkel van toepassing bij begin en einde van de schooltijd.

De uitbreiding van de zone met Schoolstraten, dus het weghalen van het autoverkeer uit Walenhof en Taymansstraat, biedt meer mogelijkheden tot het uitstippelen van veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers. Volgende schoolroutes voor fietsers worden voorgesteld in dit scenario:

 • Zavelstraat – Dorp aansluitend op Schoolstraat Schapenweg
 • Rollantstraat aansluitend op Schoolstraat Walenhof
 • Jagersstraat – Schapenweg aansluitend op Schoolstraat Schapenweg

Om de veiligheid in de nabije schoolomgeving te garanderen worden de inwoners
aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor de
mensen die toch met de auto wensen te komen is de impact groter dan in het
eerste scenario.

Lees alle thema's in Sterrebeek