Verkeerscirculatie in Sterrebeek

Circulatiemaatregelen bepalen de verkeersstroom en ontmoedigen sluipverkeer. Dit kan met éénrichtingsstraten en knips.

Circulatie - centrum

Volgende bijkomende circulatiemaatregelen verminderen het sluipverkeer door het centrum en maken de schoolomgevingen veiliger.  

 • Dorp - Zavelstraat: beperkt éénrichtingsverkeer van de Mechelsesteenweg tot de Zeenstraat. 
 • Rollantstraat: beperkt éénrichtingsverkeer vanaf het De Beuscherplein.
 • Schapenweg: beperkt éénrichtingsverkeer van de Jagersstraat tot de Mechelsesteenweg

Circulatie - Boesbergwijk & Windmolenlaan

De voorgestelde maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer en beperken de omrijtijd voor de inwoners:

 • tegengesteld éénrichtingsverkeer in de Pastoor Vandereyckenlaan (enerzijds van de Schemeringsweg tot de Oude Keulseweg en anderzijds van de Guido Gezellelaan tot de Tramlaan);
 • éénrichtingsverkeer bij de toegangswegen tot de Boesbergwijk: toegang tot de wijk via Leopold Nantierlaan (4 en 6) en Dageraaddreef (3), verlaten van de wijk via Pastoor Vandereyckenlaan (1 en 7), Maurice Geeraertslaan (5) en Schemeringsweg (2);
 • éénrichtingsverkeer in de Windmolenlaan (van de Tramlaan tot aan de parking)

Circulatie - Voskapelstraat - scenario 1

Voorgestelde maatregelen: 

 • Beperkt éénrichtingsverkeer in de Voskapelstraat vanaf de rotonde tot aan begin bebouwde kom. Winkelen in Sterrebeek vanuit Everberg blijft makkelijk zonder omweg. 
 • Tweerichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer enkel in de bebouwde kom.
 • Tweerichtingsverkeer over de volledige lengte blijft toegestaan voor de bussen van De Lijn.

We verminderen hiermee het sluipverkeer en creëren meer ruimte om een veilige en brede(re) fietsstrook aan te leggen in functie van de verlenging van de fietssnelweg F203 richting Bertem.

Circulatie - Voskapelstraat - scenario 2

Voorgestelde maatregelen: 

 • Beperkt éénrichtingsverkeer in de Voskapelstraat vanaf einde bebouwde kom tot aan de rotonde.
 • Tweerichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer enkel in de bebouwde kom.
 • Tweerichtingsverkeer over de volledige lengte blijft toegestaan voor de bussen van De Lijn.

Ook met dit scenario verminderen we het sluipverkeer en creëren we meer ruimte om een veilige en brede(re) fietsstrook aan te leggen in functie van de verlenging van de fietssnelweg F203 richting Bertem.

Circulatie - Hippodroom, Armendij en Korenbloem

Voorgestelde maatregelen:

 • Vanaf de Korenbloemlaan tot de Armendijlaan wordt de Hippodroomlaan éénrichtingsverkeer (1 rijvak). 
 • Voor het autoverkeer wordt een lus gecreëerd via de Armendijlaan en Korenbloemlaan die ook ingericht worden als éénrichtingsstraten.
 • We maken een afgescheiden fietspad in de Hippodroomlaan (blauwe lijn). In het dubbele deel van de Hippodroomlaan wordt de ventweg (weg die parallel loop aan de hoofdweg) gebruikt als fietspad. Vanaf de Korenbloemlaan tot de Armendijlaan wordt één rijstrook ingericht als fietspad (afgescheiden van de weg via bloembakken).

Met deze maatregelen verminderen we de snelheid van het gemotoriseerde verkeer en maken we gebruik van de bestaande infrastructuur om een veilig fietspad te creëren.

Circulatie - Hermelijnlaan, Perkstraat en Oudergemselaan

Voorgestelde maatregelen:

 • Er wordt een knip geplaatst in de Oudergemselaan ter hoogte van de Perkstraat aan de grens met Wezembeek-Oppem (te overleggen met Wezembeek-Oppem).
 • Er komen snelheidsremmende maatregelen in de Hippodroomlaan en Fokkersdreef d.m.v.  wegversmallingen, plantenvakken en paaltjes.

De maatregelen hebben als doel om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verminderen en het sluipverkeer door de woonwijken richting Tervuren te verhinderen.

Lees alle thema's in Sterrebeek