Snelheid in Sterrebeek

Hier wordt een uitbreiding van de zones 30 voorgesteld, met een duidelijke afbakening van plaatsen waar 30 en waar 50 km per uur mag gereden worden. Er wordt voorgesteld om zwaar verkeer niet meer toe te laten in bepaalde straten en woonwijken.

Bijkomende initiatieven moeten ervoor zorgen dat de snelheid daadwerkelijk vermindert. We denken aan wegversmallingen aan de ingang van de zones 30 en andere vertragende maatregelen, zoals het plaatsen van bloembakken, …

Snelheid – scenario 1

Hier wordt gefocust op aanpassingen die het wegbeeld van de woonstraten versmallen en zo voor een lagere snelheid zorgen, met beperkte aanpassing van de huidige situatie. Dit scenario kan gezien worden als opstapje naar het meer ambitieuze tweede scenario. 

De wijken en straten die nu al een snelheidsregime van 30 km/u hebben behouden dit regime.

Bijkomend krijgen een aantal straten die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk een beperking tot 30 km/u. We denken dan aan de Pastoor Vandereyckenlaan, Kleine Geeststraat, Rollantstraat, Jagersstraat, Terwenberglaan, Hermelijnlaan en Perkstraat. Een aantal van deze straten kan ook ingericht worden als fietsstraat.

Snelheid – scenario 2

Hier worden de woonwijken allemaal ingericht als zone 30. Een arsenaal aan bijkomende maatregelen zorgt voor naleving ervan. Er worden veilige woonwijken gecreëerd waar kinderen en jongeren de straat op kunnen.

 

Alle woonstraten en woonwijken worden zone 30. Enkel op de doorgangswegen mag je nog 50 km/u rijden. De doorgangswegen zijn de Mechelsesteenweg (met vertraging naar zone 30 tussen Rollantstraat en Dorp), Tramlaan, Zavelstraat (vanaf Tramlaan richting Zaventem), Voskapelstraat (buiten de bebouwde kom) , Moorselsteenweg en Hippodroomlaan.

Lees alle thema's in Sterrebeek