Enquête mobiliteit - fase 2

Meer dan 1000 Zaventemnaren gaven einde 2020 hun input over de knelpunten in onze huidige Zaventemse mobiliteit. Ideeën over mobiliteit in de (deel)gemeente werden massaal gedeeld.

Deze ideeën en suggesties zijn ondertussen grondig geanalyseerd. Een aantal kleinere eenduidige voorstellen hebben we al meteen (of in proefopstelling) uitgevoerd. Voor de iets meer ingrijpende aanpassingen hebben we concrete voorstellen (scenario’s) uitgewerkt.

We hebben nu nog even uw hulp en inzet nodig om samen een aantal beslissingen te kunnen nemen. U beslist mee wat er verder precies uitgevoerd zal worden!

Jouw feedback

De uitgewerkte mogelijke oplossingen zijn voorstellen gebaseerd op jullie suggesties en ideeën in de eerste fase van het mobiliteitsverhaal in Zaventem aan Zet. Ze werden afgetoetst met het mobiliteitsteam en een extern mobiliteitsbureau. Bij de evaluatie werd gekeken of de voorstellen realistisch en financieel haalbaar zijn, maar ook of ze op korte of middellange termijn kunnen uitgevoerd worden.

De opmerkingen en suggesties die jullie op deze voorgestelde scenario’s geven, zullen zorgvuldig geëvalueerd worden om definitieve oplossingen uit te werken.

Er staat dus nog niets helemaal vast. We baseren ons op jullie inbreng. Bijsturing van een voorgestelde oplossing kan. Het kan ook een combinatie van nieuwe ideeën zijn die zorgt voor een nieuw realistisch scenario.

Elk gezin in Zaventem, Nossegem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe krijgt een papieren enquête in de bus om feedback te geven op onze voorgestelde oplossingen.

Bekijk de thema's en scenario's voor jouw deelgemeente en geef jouw feedback!

Neem zeker de brochure die je ontvangen hebt erbij om de vragen te kunnen beantwoorden. Bij voorkeur vul je deze vragenlijst hier online in.